نینهیدرین (Ninhydrin)
نینهیدرین (Ninhydrin)

نینهیدرین (Ninhydrin)

Ninhydrin

Merck

106762

CAS: 485-47-2

C₉H₆O₄

MW: 178.15 g/mol

10g

توضحیات : نینهیدرین (به انگلیسی: Ninhydrin) با فرمول شیمیایی C9H6O4 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 10236 است. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است.
محصولات مشابه