اخبار سایت

شرکت "آرشا شیمی" شما را به بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی واقع در مجتمع نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب مورخ ۱۴ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۷ دعوت می نماید.